Gadefest.dk er ejet af Royal Unibrew A/S, som er en del af koncernen under Royal Unibrew A/S, Faxe Allé 1, 4640 Faxe, Danmark (“Koncernen”). 

Privatlivspolitik

Når vi omtaler “vi”, “os” eller “vores” i denne privatlivspolitik, henviser vi til den relevante virksomhed i Koncernen, der er ansvarlig for behandlingen af dine data. Du kan finde en liste over alle Royal Unibrew’s selskaber og lokationer her: https://www.royalunibrew.com/about-us/company-structure . Denne privatlivspolitik gælder på vegne af alle selskaber i hele Koncernen.

Den dataansvarlige for dine personoplysninger er den af vores selskaber, som du interagerer med. Hvis du er i tvivl om, hvilket selskab du interagerer med, kan du kontakte os på GDPR@Royalunibrew.com.

I denne privatlivspolitik kan du læse, hvordan vi behandler dine oplysninger. 

Denne privatlivspolitik gælder for alle, der køber produkter eller services af os, er leverandør eller samarbejdspartner, er besøgende på en af vores fysiske adresser, er jobansøger, deltager i et af vores arrangementer eller en konkurrence, samt på anden måde interagerer med os, f.eks. når du bruger en af vores hjemmesider, eller kommunikerer med os via sociale medier eller anden platform.

Hvordan vi behandler dine personoplysninger

Behandlingen af dine oplysninger afhænger af i hvilken sammenhæng, du interagerer med os. 

Nedenfor kan du læse mere om de aktiviteter, hvor vi behandler dine oplysninger. Her angiver vi, hvem oplysningerne vedrører, hvilke typer af oplysninger, vi behandler, det juridiske grundlag, samt hvor længe vi opbevarer oplysningerne. 

I denne politik kan du også læse mere om, hvem vi kan dele oplysningerne med.

Bemærk, at vi kan behandle oplysninger til flere forskellige formål, hvis du interagerer med os på flere måder, f.eks. hvis du både er kunde hos os og besøger en af vores fysiske lokationer.

Hvis du henvender dig til os, herunder indgiver en klage 

Den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger, er den Royal Unibrew-enhed, som du korresponderer med. Hvis du er i tvivl om, hvilket Royal Unibrew selskab du korresponderer med, kan du kontakte os på GDPR@Royalunibrew.com.

Formålet med vores behandling af dine oplysninger, hvis du retter henvendelse til os som forbruger, eller hvis du klager over et af vores produkter eller en oplevelse med os, er, at vi kan behandle din henvendelse og sikre at du modtager svar fra os. 

Vores retlige grundlag for behandlingen af dine oplysninger i de ovennævnte situationer, er vores legitime interesse i at behandle din henvendelse samt sikre at eventuelle klager, herunder klager over vores produkter undersøges og håndteres, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. 

Vi frabeder os at modtage oplysninger der er omfattet af den særlige kategori af oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1, herunder helbredsoplysninger, oplysninger om religiøs overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold. Hvis du alligevel giver sådanne oplysninger til os, går vi ud fra at du har givet dit udtrykkelige samtykke til behandlingen, og vi behandler derfor disse oplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og 9, stk. 2, litra a.  

De oplysninger vi behandler 

Vi kan behandle følgende oplysninger om dig som forbruger eller klager: 

 • Kontaktoplysninger: f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, postnummer, kundenr., initialer
 • Arbejdsrelaterede oplysninger: f.eks. titel, stilling, arbejdssted
 • Andre oplysninger som du selv afgiver til os ved din henvendelse 
 • Særlige kategorier af oplysninger, f.eks. oplysninger om dit helbred, religion eller fagforeningsmæssige tilhørsforhold, hvis du har afgivet dem i forbindelse med din henvendelse til os.

Opbevaring af dine oplysninger

Vi opbevarer ikke oplysninger længere, end det er nødvendigt for at opfylde formålet. Perioden, hvor vi opbevarer dine oplysninger, vil blive fastsat konkret afhængig af den sag, hvori oplysningerne indgår. Vi sletter dine oplysninger, så snart din sag er behandlet, medmindre vi har behov for at kunne dokumentere korrespondancen/klagen i en længere periode.

Hvis du er leverandør eller samarbejdspartner

Formålet med vores behandling af dine oplysninger, når du er leverandør eller samarbejdspartner, er, at vi kan administrere det løbende samhandels- eller samarbejdsforhold, herunder kontraktstyring, samt til at sikre effektiv kommunikation med dig.

Hvis du er direkte part i kontrakten (fx hvis du er en enkeltmandsvirksomhed), er vores retlige grundlag for behandlingen af dine oplysninger, at vi kan opfylde en kontrakt med dig som leverandør eller samarbejdspartner, jf. databeskyttelsesforordningens, artikel 6, stk. 1 litra b. I øvrige tilfælde behandler vi dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at varetage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til de aftaler mv., som vi har indgået med den virksomhed, du er ansat hos, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. 

Herudover behandler vi dine oplysninger til at:

 • sikre kvalitet samt føre kontrol med vores leverandørkæde, herunder for at sikre overholdelse af grundlæggende rettigheder samt bekæmpelse af kriminalitet
 • gennemføre interne analyser og rapportering samt træning af vores medarbejdere og konsulenter

 

Vores retlige grundlag for denne behandling er at forfølge vores legitime interesse i ovenstående formål, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vi registrerer i den sammenhæng vores korrespondance med dig til dokumentation til opfyldelse af formålene.

De oplysninger vi behandler 

Vi kan behandle følgende oplysninger om dig som leverandør eller samarbejdspartner:

 • Kontaktoplysninger: f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, postnummer, kundenr., initialer
 • Arbejdsrelaterede oplysninger: f.eks. titel, stilling, arbejdssted 
 • Finansielle oplysninger, såsom betalingsbetingelser, detaljer om bankkonto og kreditværdighed
 • It-relaterede oplysninger, såsom bruger-id, log-in-detaljer samt data og logninger om din anvendelse af vores hjemmesider

Opbevaring af dine oplysninger

Som udgangspunkt opbevarer vi dine oplysninger så længe vi har et samarbejde og i en periode efter samarbejdets afslutning med henblik på at overholde gældende lovgivning, herunder bogføringslovgivningen i de lande, hvor vi opererer. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.  

Hvis du er kunde eller potentiel kunde 

Formålet med behandling af dine oplysninger, når du er kunde eller potentiel (forbruger- eller erhvervs-) kunde, herunder når du handler i vores online forretninger er, at vi kan opfylde aftaler med dig, herunder sikre gennemførelse, levering, eller annullering, af en ordre samt services knyttet hertil.

 

Hvis du er direkte part i kontrakten (fx hvis du er en enkeltmandsvirksomhed), er vores retlige grundlag for behandlingen af dine oplysninger at indgå eller opfylde en kontrakt med dig som kunde eller potentiel kunde i forbindelse med indgåelse af en kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens, artikel 6, stk. 1 litra b. I øvrige tilfælde behandler vi dine personoplysninger på baggrund af vores legitime interesse i at varetage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til de aftaler mv., som vi har indgået med den virksomhed, du er ansat hos, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Herudover behandler vi dine oplysninger i forbindelse med:

 • kundesupport og generel kommunikation 
 • kvalitetssikring af vores produkter og services 
 • udvikling af produkter og services 
 • kreditvurderinger
 • interne analyser og rapportering samt træning af vores medarbejdere og konsulenter

 

Vores retlige grundlag for denne behandling er som udgangspunkt, at vi kan forfølge vores legitime interesse i ovenstående formål, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. 

Behandlingen kan også være nødvendig for at fastslå, forfølge eller forsvare retskrav, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra f.

De oplysninger vi behandler: 

Vi kan behandle følgende oplysninger om dig som kunde eller potentiel kunde:

 • Kontaktoplysninger: f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, postnummer, kundenr., initialer
 • Arbejdsrelaterede oplysninger: f.eks. titel, stilling, arbejdssted 
 • Finansielle oplysninger, såsom betalingsbetingelser, detaljer om bankkonto og kreditværdighed
 • It-relaterede oplysninger, såsom bruger-id, log-in-detaljer samt data og logninger om din anvendelse af vores hjemmesider
 • Billeder eller video af dig 

Opbevaring af dine oplysninger

Som udgangspunkt opbevarer vi dine oplysninger så længe vi har et samarbejde og i en periode efter samarbejdets afslutning med henblik på at overholde gældende lovgivning, herunder bogføringslovgivningen i de lande, hvor vi opererer. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.  

Hvis du besøger vores hjemmesider eller bruger vores apps 

Personoplysninger om dig vil blive indsamlet via vores hjemmesider og apps i et eller flere af følgende tilfælde:

 • Når du besøger og browser vores hjemmesider og apps
 • Når du opretter en brugerprofil
 • Når du downloader materiale fra vores hjemmesider og apps
 • Når du gør brug af vores andre funktioner og services

 

Vi vil derudover indsamle dine personoplysninger via vores hjemmesider og apps, når du kommunikerer med os, fx indsender en forespørgsel gennem en kontaktformular, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, når du deltager i vores konkurrencer eller bruger andre services og funktioner via vores hjemmesider. Disse behandlinger er beskrevet i særskilte afsnit i privatlivspolitikken. 

Formålet med behandling af dine oplysninger, når du er besøgende på vores hjemmesider, eller når du bruger vores apps er: 

 • at vi kan administrere brugerkonti og profiler
 • at vi kan udvikle, forbedre og administrere disse platforme, herunder sikre at indholdet er relevant og præsenteret på den mest effektive måde på din enhed
 • at sikre, at du har mulighed for at deltage i/registrere dig i forbindelse med interaktive funktioner og tilbud fra os
 • at analysere trafikken på vores hjemmesider og i apps

 

Vores retlige grundlag for behandlingen af dine oplysninger er vores legitime interesse i ovenstående formål, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, eller dit samtykke, som vi indhenter, hvis dette er påkrævet efter lovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, f.eks. i forbindelse med anvendelse af cookies. Du kan læse mere om brug af cookies i afsnittet herom nedenfor.

Vi er også forpligtet til at sikre, at vi overholder lovgivningen om markedsføring af vores produkter, hvorefter kun personer af en vis alder, lovligt kan købe vores produkter samt modtage markedsføring af vores produkter, herunder navnlig vedrørende produkter indeholdende alkohol. Vi behandler derfor oplysninger til dette formål, og vores retlige grundlag for behandlingen af disse oplysninger er vores juridiske forpligtelser til at overholde lovgivning om køb og markedsføring af vores produkter, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c. 

Endeligt kan vi også behandle oplysninger, som du åbenbart har offentliggjort, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra e. 

De oplysninger vi behandler:

Vi kan behandle følgende oplysninger om dig som besøgende på en af vores hjemmesider eller apps:

  • Kontaktoplysninger: f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, postnummer, kundenr., initialer 
  • Billeder eller video 
  • Personlige oplysninger: f.eks. alder
  • Andre oplysninger som du selv har offentliggjort 
 • Cookies 

 

Opbevaring af dine oplysninger

Oplysninger der behandles i vores apps opbevares, så længe din profil er aktiv, men vi kan opbevare oplysningerne i en længere periode, hvis det er påkrævet i henhold til lovgivningen i de lande hvor vi opererer. For så vidt angår opbevaringsperiode for cookies, henviser vi til afsnittet om cookies nedenfor.

Hvis du besøger vores profiler på sociale medier

Vi og udbyderne af det relevante sociale medie er fælles dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger indsamlet i forbindelse med dit besøg på vores profil eller side på det enkelte sociale medie. 

Vi har profiler eller sider på forskellige sociale medier (platforme). Du kan tilpasse dine privatlivsindstillinger individuelt på hver platform. Vi henviser til udbyderens privatlivspolitikker samt indstillinger for anvendelse af platformen. 

Du kan også kontakte os hvis du har spørgsmål til det fælles dataansvar og behandlingen af dine oplysninger på sociale medier. 

De oplysninger vi behandler
Når du besøger eller interagerer med vores profiler på sociale medier, kan vi og udbyderen af det pågældende sociale medie indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Oplysninger der er tilgængelige på din profil, herunder dit navn, køn, civilstatus, arbejdsplads, interesser og din by
 • Om du ”synes godt om” eller har anvendt andre reaktioner på vores profil
 • Kommentarer du efterlader på vores opslag, herunder i forbindelse med konkurrencer
 • At du har besøgt vores profil

 

Formålene med behandlingen
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Forbedring af vores produkter og services, herunder vores profiler og sider på sociale medier
 • Statistik og analyse
 • For at kunne kommunikere med dig hvis du kommenterer på et opslag, laver en anmeldelse eller sender os en besked
 • Markedsføring generelt, herunder afholdelse af konkurrencer 

 

Udbyderne af de sociale medier behandler blandt andet dine personoplysninger til følgende formål:

 • Forbedring af deres annoncesystem 
 • For at give os statistikker, som udbyderne af de sociale medier blandt andet udarbejder på grundlag af dit besøg på vores profiler og sider
 • Annoncering og tilpasning af aktiviteterne på siden 

 

Vores retlige grundlag for behandlingen af dine oplysninger er vores legitime interesse i at kunne kommunikere med og markedsføre os overfor dig på vores profiler på sociale medier, samt vores legitime interesse i at forbedre vores produkter og services, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. 

Udbyderne af de sociale medier baserer behandlingen af dine personoplysninger på deres legitime interesser, herunder deres interesse i at forbedre deres annoncesystem og levere statistikker til os, som udbyderen af det sociale medie, f.eks. udarbejder på baggrund af dit besøg på vores profil eller side på det sociale medie. 

Derudover har udbyderne af de sociale medier en legitim interesse i at levere en innovativ, individuelt tilpasset, sikker og rentabel tjeneste, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Udbyderne af de sociale medier behandler visse af dine personoplysninger i overensstemmelse med dit samtykke, som du kan trække tilbage på et hvilket som helst tidspunkt via dine privatlivsindstillinger på det sociale medie, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Opbevaring af dine oplysninger
Vi opfordrer dig til at slette kommentarer, likes og andre interaktioner, du har efterladt på vores profil, hvis du ikke længere ønsker dem vist på vores sider. Vi sletter ikke sådanne offentligt tilgængelige interaktioner.

Hvis du kommunikerer med os via beskedfunktionen på de sociale medier, sletter vi beskederne når du anmoder os om det. 

Se venligst privatlivspolitikken for udbyderen af de enkelte sociale medier for information om, hvor længe de opbevarer dine personoplysninger.

Udbydernes deling af personoplysninger
Udbyderne af sociale medier kan blandt andet dele dine personoplysninger med følgende kategorier af modtagere:

 • Andre enheder i den koncern, som udbyderen af det sociale medie er en del af
 • Eksternt med samarbejdspartnere, der leverer analyse- og undersøgelsesservices
 • Annoncører
 • Andre personer, som besøger vores profil eller side på det sociale medie (i det omfang dine oplysninger er offentligt tilgængelige)
 • Forskere og andre akademikere

 

Du kan finde mere information om, hvem udbyderne af de sociale medier deler dine personoplysninger med i de enkelte udbyderes privatlivspolitik, herunder i hvilke tilfælde udbyderne af de sociale medier kan overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS.

Hvis du deltager i et af vores arrangementer eller events

Hvis du deltager i et af vores arrangementer eller events, herunder arrangementer sponsoreret af os, er formålet med behandlingen af dine oplysninger, at vi kan afholde arrangementet samt registrere din og eventuelle ledsageres deltagelse med henblik på administration samt for at opretholde sikkerheden i forbindelse med arrangementet.

Vores retlige grundlag for behandlingen er, at vi kan forfølge vores legitime interesse i at afholde arrangementer samt imødekomme dine specifikke ønsker og behov i forbindelse med vores arrangementer, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. 

Hvis vi behandler billeder eller video af dig i forbindelse med et af vores arrangementer sker det på baggrund af dit samtykke, som vi indhenter hvis dette er påkrævet efter lovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. Bemærk, at vi efter lovgivningen i mange tilfælde kan behandle billeder eller video, hvor du indgår, hvis der er tale om et billede eller en video, hvor du ikke er i fokus, f.eks. hvis du indgår som en del af publikum til et arrangement. 

Vi frabeder os at modtage oplysninger der er omfattet af den særlige kategori af oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1, herunder helbredsoplysninger, oplysninger om religiøs overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold. Hvis du alligevel giver sådanne oplysninger til os, går vi ud fra at du har givet dit udtrykkelige samtykke til behandlingen, og vi behandler derfor disse oplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og 9, stk. 2, litra a.  

De oplysninger vi behandler

 • Kontaktoplysninger: f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, postnummer, kundenr., initialer 
 • Arbejdsrelaterede oplysninger: f.eks. titel, stilling, arbejdssted 
 • Billeder eller video 
 • Andre oplysninger som du selv har afgivet i forbindelse med arrangementet
 • Særlige kategorier af oplysninger, f.eks. oplysninger om dit helbred eller, religion eller fagforeningsmæssige tilhørsforhold, som du har afgivet i forbindelse med din deltagelse i arrangementet 

Opbevaring af dine oplysninger

Som udgangspunkt opbevarer vi dine oplysninger i op til 1 år, medmindre vi er forpligtet til at gemme dine oplysninger i længere tid i det land hvor vi har afholdt arrangementet eller i så lang tid, det er nødvendigt for, at vi kan håndtere eventuelle forhold vedrørende arrangementet, herunder for at dokumentere deltagere i arrangementet samt besvare henvendelser fra dig.

Hvis du besøger en af vores fysiske lokationer

Formålet med behandling af dine oplysninger, når du er besøgende på en af vores lokationer er, at vi kan sikre sikkerheden for både vores egen og vores besøgendes skyld samt undersøge, forebygge og dokumentere ulykker samt kriminelle forhold. 

Herudover er vi forpligtet til at sikre sikkerhed omkring de processer, der er en del af vores fødevareproduktion, eksempelvis for at opfylde gældende lovgivning om fødevarekvalitet- og sikkerhed.    

Vi har installeret videoovervågning samt logning af brug af adgangskort på visse af vores lokationer. 

Det retlige grundlag for behandlingen af dine oplysninger er vores legitime interesse i at registrere besøgende på vores lokationer samt at opretholde et vist sikkerhedsniveau, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Vi frabeder os at modtage oplysninger der er omfattet af den særlige kategori af oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1, herunder helbredsoplysninger, oplysninger om religiøs overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold. Hvis du alligevel giver sådanne oplysninger til os, går vi ud fra at du har givet dit udtrykkelige samtykke til behandlingen, og vi behandler derfor disse oplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og 9, stk. 2, litra a.  

De oplysninger vi behandler

Vi kan behandle følgende oplysninger om dig som besøgende på en af vores lokationer:

 • Kontaktoplysninger: f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, postnummer, kundenr., initialer
 • Arbejdsrelaterede oplysninger: f.eks. titel, stilling/anciennitet, arbejdsområde, , adgangskort ID 
 • Andet ID: f.eks. din nummerplade, hvis du har benyttet vores parkeringsområde
 • Særlige kategorier af oplysninger, f.eks. oplysninger om dit helbred, religion eller fagforeningsmæssige tilhørsforhold, hvis du har givet disse i forbindelse med dit besøg.

Opbevaring af dine oplysninger

Som udgangspunkt opbevarer vi dine oplysninger i op til 1 år, medmindre vi er forpligtet til at gemme dine oplysninger i længere tid i det land hvor du har besøgt en af vores lokationer eller i så lang tid, det er nødvendigt for, at vi kan håndtere eventuelle forhold vedrørende dit besøg, herunder for at dokumentere dit besøg samt besvare henvendelser fra dig.

Videoovervågning opbevares i op til 30 dage, hvorefter de automatisk slettes.

Hvis du modtager markedsføring eller deltager i en konkurrence

Formålet med behandling af dine oplysninger, når du modtager markedsføring eller deltager i en konkurrence er, at vi kan gennemføre og administrere markedsføring, herunder udsende nyhedsbreve samt gennemføre og administrere konkurrencer. 

Vi behandler også dine oplysninger til at sikre, at vi overholder lovgivningen, f.eks. relevant og gældende markedsføringslovgivning i det land hvor vi afholder markedsføringsaktiviteten, når du modtager markedsføring af vores produkter, eller deltager i vores konkurrencer. 

Vi sender dig alene produktinformation, nyhedsbreve og andet markedsføringsmateriale via e-mail, hvis du har givet dit forudgående og udtrykkelige samtykke til det, medmindre gældende lovgivning tillader os at kontakte dig uden sådant samtykke. Vi sørger i den forbindelse for at opfylde vores juridiske forpligtelser til at holde overholde lovgivning om køb og markedsføring af vores produkter, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

Deltager du i en af vores konkurrencer og vinder en præmie, kan vi gøre dine og dine eventuelle gæsters oplysninger tilgængelige på vores hjemmeside eller på vores sider på de sociale medier. Vi kan også dele dine oplysninger med tredjeparter, hvis det er nødvendigt for at kunne give dig din præmie. Det retlige grundlag for behandlingen i forbindelse med konkurrencer er som udgangspunkt opfyldelsen af en aftale med dig, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Til ovenstående formål kan vi også behandle oplysninger, som du åbenbart har offentliggjort, f.eks. på en af vores sider på de sociale medier, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og artikel 9, stk. 2, litra e. 

De oplysninger vi behandler

 • Kontaktoplysninger, f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, postnummer, kundenr., initialer
 • Deltageroplysninger: f.eks. oplysninger om dig og dine gæster i forbindelse med en konkurrence, som du deltager i eller har vundet
 • Billeder eller video af dig og dine eventuelle gæster
 • Personlige oplysninger: Alder
 • Andre oplysninger som du selv har afgivet i forbindelse med deltagelse i en konkurrence eller lignende.

Opbevaring af dine oplysninger

Som udgangspunkt opbevarer vi dine oplysninger i op til 2 år, medmindre vi er forpligtet til at gemme dine oplysninger i længere tid i det land, hvor du har modtaget markedsføring eller deltaget i en konkurrence eller i så lang tid, det er nødvendigt for, at vi kan håndtere eventuelle forhold vedrørende markedsføring eller deltagelse i en konkurrence, herunder for at dokumentere din deltagelse. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form

Dokumentation for dit markedsføringsretlige samtykke opbevarer vi i 2 år fra du har tilbagekaldt dit samtykke til at modtage direkte markedsføringsmateriale. 

 

Hvis du deltager i en markedsundersøgelse eller lignende

Hvis du deltager i en markedsundersøgelse, spørgeskemaundersøgelse eller lignende, er formålet at forstå dig som kunde eller forbruger. Vi behandler dine oplysninger for at forstå, beregne eller fastslå opfattelsen af vores produkter, os som leverandør eller effektiviteten af vores services, performance eller markedsføring. Det gør, at vi blandt andet kan forbedre vores produkter, services, oplysninger og markedsføring rettet til dig, samt at du kan modtage anbefalinger vedrørende produkter og services. 

 

Vores retlige grundlag for behandlingen er, at vi kan forfølge vores legitime interesse i at sikre kvaliteten af og forbedre vores produkter og services samt tilbyde dig relevante tilbud og services, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

 

Hvis det er krævet efter lovgivningen, indhenter vi dit forudgående samtykke til at kontakte dig omkring markedsundersøgelser, før vi behandler dine oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. 

De oplysninger vi behandler:

 • Kontaktoplysninger: f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, postnummer, kundenr., initialer
 • Arbejdsrelaterede oplysninger: f.eks. titel, stilling, arbejdssted 

Opbevaring af dine oplysninger

Som udgangspunkt opbevarer vi dine oplysninger i op til 5 år.

Vi gemmer kun dine oplysninger så længe, det er lovligt, og så længe det er nødvendigt for at kunne besvare eventuelle henvendelser fra dig. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

Hvis du ansøger om et job 

Hvis du ansøger om et job skal du oprette en profil i vores rekrutteringssystem, hvor du også kan læse mere om behandlingen af dine oplysninger i forbindelse med rekruttering i vores særskilte persondatapolitik for jobansøgere, som du kan finde i rekrutteringssystemet. 

Hvis du er ansøger til en stilling, er formålet med at behandle oplysninger om dig at vurdere, om du er en kvalificeret kandidat til en ledig stilling. Vi registrerer desuden dine oplysninger med henblik på at kunne dokumentere din ansøgning, efter rekrutteringsprocessen er afsluttet.

Vores retlige grundlag for behandlingen af dine personoplysninger er din anmodning om vores behandling af din ansøgning samt CV forud for en evt. indgåelse af en ansættelseskontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. 

Hvis du bliver ansat, gemmer vi de oplysninger, som har været en del af rekrutteringsprocessen, i din personalemappe.

Hvis du er omfattet af vores aktiviteter indenfor compliance, bekæmpelse af kriminalitet eller lignende aktiviteter

Den dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger indsamlet som led i vores whistleblowerordning er Royal Unibrew A/S. 

Formålet med behandling af dine oplysninger i forbindelse vores aktiviteter indenfor compliance, bekæmpelse af kriminalitet eller lignende aktiviteter er, at vi kan:

 • Kontrollere at vores transaktioner og samhandel, herunder med samarbejdspartnere og tredjeparter, overholder gældende lovgivning og vores etiske retningslinjer, samt sikre, at vi udelukkende har samarbejdspartnere og leverandører, der lever op til disse standarder
 • Sikre overholdelse af vores politikker, procedurer, vejledninger og standarder, hvis du bruger vores services eller besøger fysiske lokationer
 • Sikre kvaliteten af vores produkter og services 
 • Bidrage til bekæmpelse af kriminalitet, herunder svig og bedrageri, samt for at vi kan fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende
 • Administrere og drive vores whisteblower-portal. Hvis du har indrapporteret en sag anonymt, har vi ikke adgang til dine oplysninger

 

Behandlingen af dine oplysninger er nødvendig, for at vi kan forfølge vores legitime interesser i ovenstående formål samt sikre dokumentation for opfyldelsen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

I visse tilfælde er vi forpligtet til at behandle oplysningerne for at overholde lovgivning om hvidvask af penge eller anden lovgivning, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c. 

Endvidere kan vi behandle dine oplysninger til at fastlægge, forsvare eller gøre et retskrav gældende, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f eller artikel 9, stk. 2, litra f.

De oplysninger vi behandler

  • Kontaktoplysninger: f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, postnummer, kundenr., initialer, samt oplysninger om dig og eventuelle ledsagere i forbindelse med et arrangement, konkurrence, undersøgelse eller lignende som du har deltaget i.
  • Arbejdsrelaterede oplysninger: f.eks. titel, stilling/anciennitet, arbejdsområde, adgangskort ID
  • ID-oplysninger: Personnummer, kørekortoplysninger, pasoplysninger
  • Andet ID: f.eks. din nummerplade, hvis du har benyttet vores parkeringsområde
  • Finansielle oplysninger: Bankkontooplysninger, transaktionsoplysninger, købshistorik
  • Billeder og video, f.eks. fra et arrangement
  • Særlige kategorier af oplysninger, f.eks. oplysninger om dit helbred, religion eller fagforeningsmæssige tilhørsforhold, som du har afgivet til os i forbindelse med en interaktion med os 
 • Digitale fodspor: browser ”fingeraftryk”, dine enheders ”fingeraftryk”, IP adresse, MAC adresse, OS, lokationsoplysninger, browserhistorik, bruger ID / loginnavn, kodeord, online kaldenavne, profiler på sociale medier, voIP navne (fx. skypenavn), logs, enheders ID (fx. IMEI, ICCID, IMSI)
 • Øvrige oplysninger, der indgår i en indberetning foretaget på whistleblower-portalen 
 • Cookies (Du kan læse mere brug af cookies i afsnittet herom nedenfor)

Opbevaring af dine oplysninger

Vi opbevarer ikke oplysninger længere, end det er nødvendigt for at opfylde formålet. Perioden, hvor vi opbevarer dine oplysninger, vil blive fastsat konkret afhængig af den sag, hvori oplysningerne indgår. Perioden afhænger bl.a. af, på hvilket grundlag dine oplysninger behandles.

Vi sletter oplysningerne så snart den sag, hvor dine oplysninger indgår, er afsluttet, medmindre dine oplysninger indgår i andre sager, eller er indsamlet til andre formål, hvorefter vi kan opbevare oplysningerne længere. 

Deling af personoplysninger

Vi kan dele dine personoplysninger med vores leverandører og partnere, hvis det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser overfor dig. Leverandører og partnere kan f.eks. være leverandører af varer eller tjenesteydelser (f.eks. i forbindelse med levering af en ordre til dig), IT-leverandører og udbydere af IT-systemer. 

I forbindelse med besøg på vores hjemmesider, brug af andre digitale ydelser udbudt af Koncernen eller deltagelse i arrangementer og ved modtagelse af øvrigt marketingsmateriale kan vi ligeledes dele dine oplysninger med hosting-selskaber, udbydere af bookingsystemer, udbydere af marketingsydelser og andre udbydere af ydelser, der er nødvendige for at opfylde disse formål. Sådanne serviceleverandører vil behandle personoplysningerne i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

Det kan være nødvendigt at videregive oplysninger for at opfylde vores forpligtelser i henhold til lovgivningen eller for at beskytte vores eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed. I disse tilfælde kan vi videregive oplysninger til offentlige myndigheder, og revisorer, advokater eller andre rådgivere.

Vi videregiver i nogle tilfælde dine oplysninger til andre selskaber i Koncernen med henblik på at analysere, udvikle og administrere vores virksomhed, samt i de tilfælde, hvor vores services er delt mellem vores selskaber. 

I forbindelse med udviklingen af Koncernen kan selskabsstrukturen ændre sig, fx ved helt eller delvist overdragelse af aktiviteter. I tilfælde af overdragelse af dele af forretningen eller andre kommercielle ændringer, er behandlingsgrundlaget for den forbundne videregivelse af personoplysninger som udgangspunkt vores legitime interesse heri.

Såfremt vi overfører oplysninger til tredjeparter uden for EU og/eller EØS, er vi forpligtet til at tage særlige forholdsregler for at sikre, at dine oplysninger er beskyttet. Vi vil altid sikre et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau og et lovligt grundlag for overførsel af dine oplysninger, for eksempel ved brug af EU’s Standard Contractual Clauses (SCC).

Du kan til enhver tid rette henvendelse til os for nærmere oplysninger om, hvem dine oplysninger deles med. 

Samtykke 

I de tilfælde, hvor vi behandler dine oplysninger på baggrund af dit samtykke, har du altid mulighed for at trække dit samtykke tilbage. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, stopper vi behandlingen af dine oplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine oplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen. 

Tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på dit samtykke, inden det blev trukket tilbage. 

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at:

 • Kontakte os (se kontaktoplysninger nedenfor),
 • Slette din profil i de tilfælde, hvor du har oprettet en profil,
 • Samtykke til cookies kan trækkes tilbage som beskrevet i cookiepolitikken på den hjemmeside du besøger

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytte de funktioner, som vi tilbyder på vores hjemmesider.

Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmesider. Du kan læse mere om vores brug af cookies i cookiepolitikken, som til enhver tid er tilgængelig og opdateret via et link på den hjemmeside du besøger.

Dine rettigheder

Efter lovgivningen har du, med visse undtagelser, en række rettigheder i forbindelse med at vi behandler dine oplysninger:

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig
 • Du kan gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine oplysninger
 • Du har ret til at få dine oplysninger berigtiget eller slettet, med forbehold for visse lovbestemte undtagelser 
 • Du har ret til at bede os om at begrænse behandlingen
 • Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret de oplysninger, som vi har registreret om dig , og anmode os om at overføre sådanne data til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)
 • Hvis vi behandler dine oplysninger på grundlag af ”vores legitime interesse”, så kan du gøre indsigelse mod behandlingen på dette grundlag

Dine rettigheder kan være underlagt begrænsninger i det land, du bor i.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, beder vi dig kontakte os (se kontaktoplysninger nedenfor). I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder at du gør det muligt for os at identificere dig i forhold til det, din anmodning drejer sig om.

Henvisninger til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmesider kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet på andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af oplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

Kontakt os

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine oplysninger, kan du kontakte os pr. mail på: GDPR@Royalunibrew.com

Du kan også altid rette henvendelse dit lokale selskab under Royal Unibrew Koncernen. Du kan finde en liste over alle Royal Unibrews selskaber og lokationer her https://www.royalunibrew.com/about-us/company-structure

Klage

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine oplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os på GDPR@Royalunibrew.com

Du kan også indgive en klage til din lokale databeskyttelsesmyndighed. Du kan finde en oversigt over databeskyttelsesmyndigheder i EU her: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en

Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik ved væsentlige ændringer i lovgivningen eller som følge af ændringer i vores behandlingsaktiviteter.